Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Opłacenie organizacji i niezbędnych elementów pogrzebu zawsze wiąże się ze znacznymi kosztami. Osoba, która go sfinansowała, ma prawo do zasiłku pogrzebowego od ZUS, jeżeli spełnia wymagane warunki.

Co zrobić, by uzyskać zasiłek pogrzebowy

Możemy otrzymać zasiłek w sytuacji, gdy zmarły podlegał ubezpieczeniu rentowemu ZUS, przyjmując przy tym rentę albo emeryturę lub spełniając wymogi niezbędne do ich uzyskania. Przypadek, gdy zmarły nie był ubezpieczony, lecz otrzymywał zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny, także kwalifikuje nas do zasiłku pogrzebowego.

Jeżeli żaden z tych warunków nie został spełniony, wciąż możemy otrzymać świadczenie, jeżeli otrzymujemy rentę lub emeryturę, jesteśmy objęci ubezpieczeniem rentowym ZUS, a zmarły należał do naszej rodziny (w tym wypadku wniosek może zostać złożony przez zakład pogrzebowy).

Zasiłek przysługuje zarówno osobom prywatnym – obcym lub spokrewnionym ze zmarłym – jak i prawnym (takim jak np. dom pomocy społecznej czy pracodawca zmarłego). Warunkiem jest opłacenie przez nie pogrzebu. Dokumenty, które należy przygotować, to:

  • wniosek sporządzony na arkuszu Z-12,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • w przypadku martwo urodzonego dziecka – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia z zaznaczeniem, że dziecko było martwo urodzone,
  • rachunki dokumentujące wszystkie koszty pogrzebu (w formie oryginałów) lub potwierdzone przez bank kopie, jeżeli oryginały zostały przedłożone w banku,
  • w przypadku składania wniosku osobiście – dokument tożsamości.

Jeżeli wniosek składa osoba prywatna, należy do niego dołączyć dodatkowo:

  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym,
  • jeżeli zmarły lub osoba, która opłaciła pogrzeb, podlegają ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu – stosowne zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy).

Jeżeli składamy wniosek osobiście, lecz z ramienia instytucji, musimy dołączyć do dokumentów pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie w ciągu roku od śmierci zmarłego. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych (jak np. zaginięcie i późne odnalezienie zwłok) termin obowiązuje od dnia pogrzebu. Jeżeli zmarły otrzymywał rentę lub emeryturę, dokumenty muszą zostać przekazane do urzędu, który mu je wypłacał. W przeciwnym razie powinniśmy złożyć je w urzędzie najbliższym miejsca naszego zamieszkania.

Możemy zrobić to osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także za pośrednictwem pełnomocnika lub zakładu pogrzebowego (ostatni wariant jest możliwy, jeżeli zmarły należał do naszej rodziny).

Nasz wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Do tego czasu pieniądze zostaną przesłane na nasze konto lub – jeśli go nie podaliśmy – na adres wskazany w formularzu.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.